Сојузнички договор за „братска“ поделба на Македонија

Бидејќи црковнопросветната пропаганда не ги дала посакуваните резултати, сите три балкански држави почнуваат со уфрлање четничко-комитски чети, под изговор дека ги штитат своите христијански сограѓани од турско насилство и сурово национално угнетување. Борејќи се меѓу себе, но и против Турците, овие чети предизвикуваа само уште поголеми репресалии на турската војска, создавајќи општа несигурност на теренот, ...

Read more

Империјата ги мобилизирала сите христијани од 19 до 45 години!

Освен добрата организација и солидното вооружување, интересно е да се знае дека османлиската војска за овој удар од балканските земји имала веќе готов план подготвен од германскиот генерал Колмар фон дер Голц, кој во улога на инструктор вршел реорганизација на војската. Според неговиот концепт на воениот план со кој Османлиите треба да им се спротивстават на војските на балканските држави, во прво време, зн ...

Read more

© 2017 Матица на иселниците од Македонија

Scroll to top